Opinia 14.10.2014r

Opinia Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich dotycząca Planu Wdrożenia Otwartego Dostępu do Treści Naukowych w Polsce czytaj opinia KDBASP

Opinia 30.03.2012 r.

Opinia w sprawie projektu ustawy (z dn. 6 marca 2012 r.) o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów.