Konferencja została powołana w Kielcach w dniach 17-19 marca 1997 r. Decyzję tę podjęli dyrektorzy bibliotek uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Pierwotna nazwa – Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych – 9 listopada 2007 r. przekształcona została w Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Konferencja jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest m.in.: wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej a w szczególności:

  1. prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
  2. podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,
  3. wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
  4. reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,
  5. dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.