Przewodniczący Rady Wykonawczej

Marek M. Górski
Dyrektor
Biblioteki Politechniki Krakowskiej
u. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/fax: 12 628 20 14
e-mail: gorski@biblos.pk.edu.pl


Zastępca Przewodniczącego

Jędrzej Leśniewski
Dyrektor
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Tel: 71 320 20 57
Fax: 71 328 29 60
e-mail: jedrzej.lesniewski@pwr.edu.pl


Sekretarz Rady Wykonawczej

Danuta Szewczyk-Kłos
Dyrektor
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich 2
45-084 Opole
Tel: 77 401 61 40, 77 401 61 50
Fax: 77 401 61 59
e-mail: danuta@uni.opole.pl