2006-2009

 1. Narodowy Zasób Biblioteczny [A.Jazdon]
 2. Digitalizacja zbiorów [E.Lankosz, B.Feret]
 3. Współpraca z NUKAT [D.Konieczna, E.Lankosz]
 4. Zagadnienia związane z ustawodawstwem (w tym: prawo autorskie, finansowanie bibliotek) [M.Kęsik, E.Lankosz, B.Feret]
 5. Import czasopism naukowych, konsorcja „dostępowe” do e-czasopism i e-książek [J.Stępniak, H.Szarski]
 6. Standaryzacja działalności bibliotek (w tym: badania porównawcze, statystyka biblioteczna dla GUS) [A.Jazdon]
 7. Współpraca z ośrodkami kształcenia w profilowaniu programów studiów [D.Konieczna]
 8. Formuła KDBSW [E.Lankosz, H.Szarski]
 9. Prowadzenie strony domowej [A. Sokołowska-Gogut]
 10. Utrzymanie listy dyskusyjnej [J.Stępniak]

2003-2006

 1. Narodowy Zasób Biblioteczny (ochrona zbiorów / kwaśny papier / digitalizacja) [E.Lankosz, A.Jazdon, J.Stępniak]
 2. Digitalizacja zbiorów (polska biblioteka wirtualna) [E.Lankosz, A.Sokołowska-Gogut]
 3. Współpraca z narodowym katalogiem centralnym (poparcie w sprawie dalszego finansowania NUKAT) [E.Lankosz, D.Konieczna]
 4. Zagadnienia związane z ustawodawstwem (Ustawa o zamówieniach publicznych, Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Ustawa o bibliotekach, Ustawa o finansowaniu nauki, Ustawa o VAT [od przyszłego roku wchodzi prawdopodobnie 22% VAT na książki i czasopisma]) [M.Kęsik]
 5. Import czasopism naukowych, konsorcja „dostępowe” do e-czasopism [J.Stępniak, H.Szarski]
 6. Finansowanie działalności bibliotek [H.Szarski]
 7. Standaryzacja działalności bibliotek, badania porównawcze [A.Jazdon]
 8. Wymiana międzybiblioteczna (w zakresie elektronicznego dostarczania dokumentów) A.Piotrowicz]
 9. Etyka zawodu bibliotekarza [A.Jazdon]
 10. Współpraca z ośrodkami kształcenia w profilowaniu programów studiów D.Konieczna]
 11. Wybór tematów i koordynacja terminów konferencji naukowych, organizowanych przez poszczególne biblioteki (na stronie www) [A.Sokołowska-Gogut]
 12. Utworzenie strony domowej [A.Sokołowska-Gogut]
 13. Współpraca zagraniczna (w aspekcie przystąpienia Polski do UE) z bibliotekami (grupami bibliotek) na bardziej zorganizowanym poziomie niż to ma miejsce dotychczas [J.Stępniak]