2019

Protokół z obrad Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 19–20 września 2019 r. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2018

Protokół z obrad Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 18-19 października 2018r. Biblioteka Politechniki Poznańskiej 

2017

Protokół z obrad Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 26-27 września 2017 r. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

2016

Protokół z obrad zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 17–18 listopada 2016 r. Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

2015

PROTOKÓŁ Z OBRAD ZJAZDU KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH w dniach 17-18 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2014

PROTOKÓŁ Z OBRAD ZJAZDU KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH w dniach 18–19 września 2014 r. w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

EO notatka ze spotkania w MKiDN 5XII 2014