2013-2017

1. Marek M. Górski
przewodniczący
Politechnika Krakowska
2. Artur Jazdon
wiceprzewodniczący
Uniwersytet Adama Mickiewicza
3. Danuta Szewczyk-Kłos
sekretarz
Uniwersytet Opolski
4. Błażej Feret Politechnika Łódzka
5. Anna Grygorowicz Gdański Uniwersytet Medyczny
6. Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
7. Krzysztof Nierzwicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika
8. Stanisław Skórka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2009-2013

1. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
przewodnicząca
Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Ewa Kobierska-Maciuszko
zastępca przewodniczącej
Uniwersytet Warszawski
3. Jolanta Stępniak
sekretarz
Politechnika Warszawska
4. Błażej Feret Politechnika Łódzka
5. Radosław Gaziński Uniwersytet Szczeciński
6. Marek Górski Politechnika Krakowska
7. Anna Grygorowicz
(od 21.09.2010)
Gdański Uniwersytet Medyczny
8. Grażyna Jaśkowiak Uniwersytet Gdański
9. Danuta Konieczna
(do 31.12.2009)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2006-2009

1. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
przewodnicząca
Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Artur Jazdon
zastępca przewodniczącej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Jolanta Stępniak
sekretarz
Politechnika Warszawska
4. Błażej Feret Politechnika Łódzka
5. Marta Kęsik Akademia Rolnicza w Lublinie
6. Danuta Konieczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
7. Anna Sokołowska-Gogut Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
8. Henryk Szarski Politechnika Wrocławska

2003-2006

1. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
przewodnicząca
Akademia Górniczo-Hutnicza
2. Artur Jazdon
zastępca przewodniczącej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Jolanta Stępniak
sekretarz
Politechnika Warszawska
4. Marta Kęsik Akademia Rolnicza w Lublinie
5. Danuta Konieczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
6. Aniela Piotrowicz Akademia Medyczna w Poznaniu
7. Anna Sokołowska-Gogut Akademia Ekonomiczna w Krakowie
8. Henryk Szarski Politechnika Wrocławska

2000-2003

1. Elżbieta Dudzińska
przewodnicząca
Politechnika Warszawska
2. Artur Jazdon
zastępca przewodniczącej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Ewa Dobrzyńska-Lankosz
sekretarz
Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Stefan Czaja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Wanda Dziadkiewicz Uniwersytet Śląski
6. Henryk Hollender Uniwersytet Warszawski
7. Danuta Jaworska Akademia Medyczna w Szczecinie
8. Henryk Szarski Politechnika Wrocławska

1997-2000

1. Jan Janiak
przewodniczący
Uniwersytet Łódzki
2. Elżbieta Dudzińska
zastępca przewodniczącego
Politechnika Warszawska
3. Ewa Węgłowska
sekretarz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
4. Stefan Czaja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
5. Danuta Jaworska Akademia Medyczna w Szczecinie
6. Artur Jazdon Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7. Henryk Szarski Politechnika Wrocławska
8. Krzysztof Zamorski Uniwersytet Jagielloński