UCHWAŁA nr 3/2020 Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przedłużenia kadencji Rady Wykonawczej KDBASP

UCHWAŁA nr 2/2020 Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przeniesienia Zjazdu KDBASP w 2020 na 2021 rok.

UCHWAŁA nr 1/2020 Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich z dnia 22 września 2020 r. w sprawie trybu podejmowania uchwał ZP KDBASP w 2020 roku

Rekomendacje w sprawie statusu i zatrudniania dyplomowanych bibliotekarzy

Rekomendacja KDBASP  w sprawie wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej

Rekomendacje Rady Wykonawczej KDBASP dotyczące wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad awansowania pracowników w bibliotekach akademickich.

Rekomendacja Rady Wykonawczej KDBASP w sprawie udostępniania Bibliotece Narodowej metadanych z informacją o publikacjach przechowywanych w bibliotekach akademickich.

Rekomendacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) ws. zasad udzielania patronatu.

UCHWAŁA 1/2017 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. udziału bibliotek akademickich w projekcie e-usługa OMNIS

UCHWAŁA 2/2014 w sprawie zmian w Regulaminie KDBASP

UCHWAŁA 1/2014 w sprawie skrócenia kadencji Rady Wykonawczej

UCHWAŁA 1/2013 z dn. 20 września 2013 r. w sprawie zmian do Regulaminu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

UCHWALA 1/2010 Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych z dn. 23 września 2010 r. w sprawie zmian do Regulaminu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

UCHWAŁA 1/2006 Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych z dn. 17 listopada 2006 r. w sprawie powoływania ekspertów