Zespół specjalistyczny do spraw infrastruktury informatycznej
MNiSW

W dniu 20 stycznia 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zarządzeniem nr 8/2011 powołał Zespół specjalistyczny do spraw infrastruktury informatycznej. Wśród 9 osób powołanych w skład Zespołu, jest 3 przedstawicieli Rady Wykonawczej KDBASP:

 1. mgr inż. Błażej Feret – Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 2. mgr inż. Anna Grygorowicz – Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 3. mgr Jolanta Stępniak – Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Celem działania Zespołu jest opiniowanie strategii rozwoju infrastruktury informatycznej, wniosków o jej dofinansowanie oraz sprawozdań z wykorzystania przyznanych środków na infrastrukturę informatyczną, specjalne urządzenia badawcze oraz Wirtualną Bibliotekę Nauki.

Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej naukę
MNiSW

1 marca 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej naukę. W skład zespołu weszli przedstawiciele bibliotek akademickich:

 1. mgr Bożena Bednarek-Michalska – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 2. dr Aneta Januszko-Szakiel (od 2012) – Biblioteka Krakowskiej Akademii
 3. dr Krystyna Kocznorowska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 4. dr Teresa Szmigielska (od 2012) – Biblioteka Sejmowa w Warszawie

Zespół ds. reformy prawa autorskiego dla bibliotek

Od sierpnia do września 2012 r. działał, powołany przez p. mgr Barbarę Szczepańską (bibliotekarkę i polską koordynatorkę programu EIFL-IP w Polsce) zespół w składzie:

 1. mgr Bożena Bednarek-Michalska – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 2. mgr Bożena Boryczka – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Warszawa
 3. dr Henryk Hollender – Biblioteka Uczelni Łazarskiego, Warszawa
 4. mgr Emilia Karwasińska – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 5. mgr Agnieszka Koszowska – redaktor portalu Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 6. mgr Jędrzej Leśniewski – Ośrodek Informacji Ekonomicznej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 7. Agnieszka Leszyńska – CBN Polona, Biblioteka Narodowa
 8. mgr Anita Medoń-Wosz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 9. mgr Łukasz Mesek _ Biblioteka Jagiellońska
 10. mgr Mariusz Nowak – Biblioteka Wydziału Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 11. mgr Joanna Potęga
 12. dr Krzysztof Siewicz – ICM
 13. mgr Jolanta Słowik – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 14. mgr Katarzyna Ślaska – zastępca Dyrektora ds. Cyfrowych, Biblioteka Narodowa
 15. mgr Barbara Szczepańska – koordynator
 16. dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska

Celem projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” jest nagłośnienie kwestii znaczenia zrównoważonego systemu dozwolonego użytku, gwarantującego bibliotekom możliwość skutecznego działania, również w środowisku cyfrowym. Tym samym pragniemy wpisać się w toczącą się obecnie dyskusję na temat reformy prawa autorskiego.
Projekt realizowany jest przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych w ramach programu realizowanego przez fundację Electronic Information for Libraries (EIFL). Jest jednym z siedmiu wybranych projektów, realizujących narodową kampanię wspierającą reformę prawa autorskiego.

Zespół ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych
niewidomym i niedowidzącym
MKiDN

Zespół powołany został z inicjatywy naczelnika Wydziału Prawa Autorskiego Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN. Pierwsze spotkanie odbyło się 20 września 2012 r. Zadaniem Zespołu jest zdefiniowanie problemów z dostępnością publikacji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wypracowanie modeli dostępności tekstów.
W skład zespołu ze strony KDBASP weszła:

 1. mgr Anna Wołodko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Zespół doradczy MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych

 1. mgr Marek Górski – Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 2. mgr Bożena Bednarek – Michalska – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Zadaniem zespołu jest przygotowanie Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce oraz opracowanie projektu Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.