Kolejny ZJAZD Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich odbędzie się w dniach 19-20 września w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, przy ul. Bankowej 11a.

PROGRAM ZJAZDU: Program_Zjazdu_2013