Kolejny ZJAZD Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140.