Ankieta Płacowa jest realizowanym corocznie badaniem przygotowanym z upoważnienia KDBASP, którego celem jest zebranie informacji o średnich płacach w poszczególnych grupach pracowniczych, w bibliotekach akademickich.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Nie gromadzi się żadnej informacji zarówno o instytucji jak i o osobie wypełniającej. Wersja z roku 2010 zawiera 15 pytań merytorycznych o wysokość płac i premii na różnych stanowiskach bibliotecznych.

Wyniki prezentowane są w postaci wykresów zawierających, na tle indywidualnych, anonimowych danych, wyliczone wartości średnie.

W roku 2008 (stan na 31.12.2007 r.) ankietę wypełniło 29 bibliotek.

W roku 2009 (stan na 1.02.2009 r.) ankietę wypełniły 43 biblioteki.

W roku 2010 (stan na 1.02.2010 r.) ankietę wypełniło 48 bibliotek.

Poniższe linki zawierają następujące pliki:

Pytania w sprawie ankiety należy kierować do:

Elżbieta Skubała

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Email: elzbieta.skubala@p.lodz.pl